วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

การรวมตัวของคนไทยในสหราชอาณาจักร

การรวมตัวของคนไทยในสหราชอาณาจักร  
        คนไทยส่วนใหญ่นิยมรวมตัวกันในโอกาสวันสำคัญทางศาสนาที่วัด/สำนักสงฆ์ไทยในสหราชอาณาจักรซึ่งมีอยู่ 14  แห่ง มีพระธรรมทูตไทยจำนวน 40 รูปปฏิบัติศาสนกิจเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสหราชอาณาจักร โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
   2.1   รายนามวัดไทยและวัดต่างชาติที่พระสงฆ์ไทยไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศสหราชอาณาจักร
            2.1.1   วัดพุทธปทีป (วัดไทย) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ที่ผ่านมาเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน หลายท่าน อาทิ หม่อมเจ้าเพลิงนภดล รพีพัฒน์ นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ นายกนต์ธีร์ ศุภมงคล นายแผน วรรณเมธี เป็นต้น ได้มีบทบาทสำคัญในการช่วยสนับสนุนและประสานกับหน่วยงานของรัฐบาลไทยและรัฐบาลอังกฤษ จนการก่อสร้างประสบความสำเร็จ “วัดพุทธปทีป” จึงถือได้ว่าเป็นวัดไทยที่แท้จริงและเก่าแก่ที่สุดในยุโรป มีพระอุโบสถซึ่งสร้างตามสถาปัตยกรรมไทยที่สมบูรณ์แบบ โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ปัจจุบันมีพระราชภาวนาวิมลเป็นเจ้าอาวาส และเป็นหัวหน้าคณะพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษ มีพระไทย    9 รูป   โดยสถานเอกอัครราชทูตฯทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลด้านบัญชีการเงินและการดำเนินงานของพระธรรมทูต หากประสงค์จะขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อวัดพุทธปทีปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0208-946-1357 หมายเลขโทรสาร 0208-944-5788
           2.1.2    วัดอมราวดี (วัดพุทธชาวต่างชาติ) เมือง Hertfordshire มีพระอาจารย์สุเมโธ ชาวอเมริกัน สายวัดป่านานาชาติ และเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชา เป็นเจ้าอาวาส ชำนาญด้านการนั่งสมาธิ วัดอมราวดีตั้งขึ้นกว่า 20 ปีมาแล้ว ในปัจจุบันมีพระภิกษุ จำนวน 16 รูป (พระภิกษุไทย 2 รูป, พระต่างชาติ 7 รูป) สามเณร 3 รูป แม่ชี 14 รูป (หมายเลขโทรศัพท์ 01442842455)
           2.1.3    วัดสังฆทาน เมือง Birmingham (วัดไทย) มีพระชาญ จนทวณโณ เป็นเจ้าอาวาส มีพระไทย 6 รูป (หมายเลขโทรศัพท์ 0121-551-5729 หมายเลขโทรสาร 0121-551-2213)
           2.1.4   วัดมหาธาตุ เมือง Birmingham (วัดไทย) มีพระปัญญาพุทธิวิเทศ (ดร.พระมหาเหลา ปัญญาสิริ) เป็นเจ้าอาวาส มีพระไทย 6 รูป สามเณร 1รูป(หมายเลขโทรศัพท์ 01543472315 หมายเลขโทรสาร 01543472877 
           2.1.5   วัดรัตนคีรี เมือง Northumberland  (วัดพุทธชาวต่างชาติ) มีพระอาจารย์   มุนินโด เป็นเจ้าอาวาส มีพระไทย 1 รูป พระต่างชาติ 3 รูป สามเณรต่างชาติ 2 รูป (หมายเลขโทรศัพท์ 01661881612 หมายเลขโทรสาร 01661881019)
           2.1.6   วัดพุทธวิหาร วูลเวอร์แฮมตัน กรุงลอนดอน  (วัดพุทธชาวต่างชาติ) มีพระไทย 1 รูป  (หมายเลขโทรศัพท์ 01902715094)
           2.1.7   วัดเจริญภาวนา กรุงลอนดอน ((วัดไทย สาขาวัดธรรมกาย) มีพระไวโรจน์      วิโรจโน เป็นเจ้าอาวาส มีพระไทย 4 รูป (หมายเลขโทรศัพท์ 01483475757)
           2.1.8    วัดเจริญภาวนา เมืองแมนเชสเตอร์ (วัดไทย สาขาวัดธรรมกาย) มีพระวุฑฒ์        สุวุฑฒิโก เป็นเจ้าอาวาส มีพระไทย 3 รูป (หมายเลขโทรศัพท์ 01617361633 หมายเลขโทรสาร 01617365747)
           2.1.9    วัดธรรมปทีป กรุงเอดินเบอระ สก๊อตแลนด์ (วัดไทย สาขาของวัดพุทธปทีป)   มีพระมหาวิสิษฐ์ ปญญาวฑฒโน เป็นเจ้าอาวาส มีพระไทย 3 รูป (หมายเลขโทรศัพท์ 01314431010)
           2.1.10   วัดพุทธาราม กรุงลอนดอน (วัดไทย) มีพระมหาสมชาย จิตตคุตโต เป็นเจ้าอาวาส มีพระไทย 4 รูป (หมายเลขโทรศัพท์ 02085342138 หมายเลขโทรสาร 02085342094)
           2.1.11   วัดอีสท์ลอนดอน บุดดิสท์ คัลเจอรัล เซ็นเตอร์ (วัดพุทธของชาวศรีลังกา) มีพระไทย  1 รูป

เพิ่มเติม
http://www.studysqr.com/อังกฤษ/readdavil/ 

http://www.studysqr.com/อังกฤษ/pool/

http://www.studysqr.com/อังกฤษ/trafalgar/

http://www.studysqr.com/อังกฤษ/harrods/

http://www.studysqr.com/อังกฤษ/tem/

Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 ThailandTell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)Email :studysquares@hotmail.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น