วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2560

ระบบขนส่งอังกฤษ

ารเดินทางอังกฤษ ระบบขนส่งมวลชนในประเทศอังกฤษนั้นค่อนข้างสะดวกสบาย มีจุดเชื่อมโยงกันทาให้การคมนาคมนั้นสะดวก ประเภทของการเดินทางเป็นการ รัฐบาลอังกฤษได้วางแผนระบบขนส่งอย่างดี มาอย่างยาวนาน ทำให้ ผู้ที่อาศัยอยู่ในอังกฤษ หรือนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไป ณ จุด ไหนก็ได้ในอังกฤษ ด้วยระบบรถไฟของอังกฤษ

ระบบขนส่งในลอนดอน

ลอนดอน เป็นเมืองหลวงของอังกฤษ และสหราชอาณาจักร และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป  ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจ รถไฟใต้ดินลอนดอน (อังกฤษ: London Underground) เป็นระบบขนส่งมวลชนของกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ตัวระบบใช้ไฟฟ้าเป็นหลัก มีทั้งรถไฟบนดินและรถไฟใต้ดินอยู่ภายในสายเดียวกัน ลอนดอนอันเดอร์กราวนด์เป็นรถไฟใต้ดินที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เริ่มเปิดใช้เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2406 (ค.ศ. 1863) โดยสายแรกคือ สาย Circle วิ่งรอบโซน 1 ชั้นในของเมือง และ สาย Hammersmith & City วิ่งพาดจากด้านตะวันตกเฉียงใต้ไปยังด้านตะวันออกของเมือง. ในปัจจุบันมีทั้งหมด 274 สถานี และมีระยะทางรวมประมาณ 406 กิโลเมตร (253 ไมล์) มีผู้โดยสารในปี พ.ศ. 2547 – 2548 ประมาณ 976 ล้านคน หรือเฉลี่ย 2.67 ล้านคนต่อวัน รถไฟใต้ดินลอนดอน บางครั้งจะเรียกว่า ดิอันเดอร์กราวนด์ (The Underground) หรือ เดอะทิวบ์ (The Tube) ตามลักษณะของอุโมงค์รถไฟใต้ดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา รถไฟใต้ดินลอนดอนได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ องค์การคมนาคมสำหรับลอนดอน (TfL) ซึ่งบริหารจัดการรถเมล์ด้วย
เดินทางในเมืองที่พักอยู่และการเดินทาง ระหว่างเมือง ดังนี้
การเดินทางระหว่างเมือง
รถไฟ: สถานี รถไฟมีอยู่ทั่วไปในอังกฤษ โดยราคาตั๋วรถไฟจะขึ้นอยู่กับประเภทของตั๋วซึ่งมีอยู่หลายประเภท ได้แก่ ตั๋วเที่ยวเดียว ตั๋วไปกลับในวัน
เดียว ตั๋วไปกลับระบุวัน และตั๋วไปกลับแบบไม่ระบุวัน ซึ่งตั๋วแบบไม่ระบุวันนี้นี้จะซื้อได้โดยไม่ต้องกาหนดวันเวลาหรือเที่ยวรถไฟ แต่ราคาจะแพง
กว่าการซื้อตั๋วล่วงหน้าที่ระบุวันเวลาเดินทาง เพื่อนๆควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั๋วที่ซื้อนั้นครอบคลุมตลอดเส้นการเดินทางของ เพราะหากผู้ตรวจตั๋ว
พบว่าคุณไม่มีตั๋วสาหรับการเดินทางนั้นๆก็จะถูกปรับ ทันทีซึ่งค่าปรับอาจมากถึงสิบเท่าของราคาค่าโดยสาร
สามารถตรวจสอบ เวลาการเดินทางและซื้อตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้ที่สถานีรถไฟหรือซื้อตั๋วล่วงหน้า แบบออนไลน์ได้ที่ TheTrainLine หรือ QJump
สาหรับคนที่ คิดว่าจะต้องเดินทางด้วยรถไฟบ่อยๆนั้น ทางการรถไฟมีบัตร Young Person’s Railcard (YPR) ที่ให้ผู้ที่มีอายุระหว่าง 16-25 ปี หรือผู้
ที่เป็นนักเรียน นักศึกษาที่ลงเรียนแบบเต็มเวลาไม่ว่าจะอายุเท่าใด มีสิทธิ์สมัครเพื่อใช้เป็นส่วนรถค่าเดินทางโดยสารรถไฟในอังกฤษได้ถึงหนึ่งใน สาม
โดยเสียค่าสมัคร 20 ปอนด์ต่อปี โดยสามารถสมัครบัตรนี้ได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งหรือสมัครออนไลน์ที่ Young Person’s Railcard (YPR)
รถโค้ชโดยสารประจาทาง (ระหว่างเมือง): การ เดินทางด้วยรถประจาทางใช้เวลานานกว่ารถไฟแต่ก็มีราคาถูกกว่า เพื่อนๆควรจองตั๋วล่วงหน้า

อ้างอิง

http://www.studysqr.com/อังกฤษ/camb/

http://www.studysqr.com/อังกฤษ/durham/

http://www.studysqr.com/อังกฤษ/lake/

 http://www.studysqr.com/อังกฤษ/museum/
ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit
Line ID : krittapas_st

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น