วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

ชมรมนาฏศิลป์ไทยแห่งสหราชอาณาจักร

ชมรมนาฏศิลป์ไทยแห่งสหราชอาณาจักร จัดตั้งขึ้นโดยนางภรณี จอห์นสตั้น อดีตข้าราชการกรมศิลปากร โดยการสนับสนุนของ สอท. เพื่อเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย ศิลปะการฟ้อนรำของไทยในสหราชอาณาจักร ในปัจจุบันสมาชิกมีจำนวน 40 คน (หมายเลขโทรศัพท์ 079-7319-2258)
8.1  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
      ก.  อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย
      ข.  ส่งเสริมให้นาฏศิลป์ไทยเป็นที่นิยมและรู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในชุมชนไทยและชาวต่างประเทศ
      ค.  เปิดโอกาสให้คนไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในสหราชอาณาจักร ได้มีโอกาสรู้จักภาคภูมิใจและเรียนนาฏศิลป์ไทย
 8.2   กรอบการปฏิบัติงานของชมรม
      ก.  เปิดสอนทุกวันอาทิตย์ 3 เทอมต่อปี          
      ข.  จัดแสดงนาฏศิลป์ไทยในงานสำคัญต่างๆ อาทิ วันลอยกระทง วันสงกรานต์


Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 ThailandTell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)Email :studysquares@hotmail.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น