วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

คนไทยในอังกฤษ

ชาวไทยในสหราชอาณาจักร
     1.1 จากสถิติคนไทยที่ติดต่องานด้านกงสุลที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน คาดว่า มีคนไทยอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรจำนวน 36,000 คน โดยคนไทยในสหราชอาณาจักรได้รวมตัวกันเป็นชมรม, สมาคม ต่างๆ ถึง 58 แห่ง ซึ่งนับได้ว่ามีจำนวนมากที่สุดในทวีปยุโรป 
     1.2 คนไทยส่วนใหญ่ประมาณ 20,000 คน เป็นแรงงานทำงานอยู่ที่ร้านอาหารไทยซึ่งมีอยู่มากถึง   1,000 ร้านทั่วสหราชอาณาจักร  โดยกว่าครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 600 ร้านตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน  ดังนั้น แรงงานไทยจึงมีลู่ทางเข้าไปทำงานในสาขาบริการจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะเมื่ออาหารไทยกำลังเป็นที่นิยมจากผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น  คาดว่าในแต่ละปีแรงงานไทยสามารถส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวในประเทศไทยได้ประมาณ 100,000 บาท/ คน/ ปี หรือกว่า 2 พันล้านบาท/ ปี 
     1.3 คนไทยอีกส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนทั้งในระดับประถมถึงระดับปริญญาเอกจำนวนประมาณ 4,300 คน ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและอยู่ในภาคธุรกิจต่างๆ  นอกจากนี้ ยังมีคนไทยที่สมรสกับคนบริติชและมีบุตรธิดาที่ถือสองสัญชาติจำนวนมาก

เพิ่มเติม

 http://www.studysqr.com/เรียนต่อ/เรียนต่ออังกฤษ/เรียนต่อลอนดอน/west-london-college/

http://www.studysqr.com/เรียนต่อ/เรียนต่ออังกฤษ/เรียนต่อลอนดอน/oxford-house-college/ 

 http://www.studysqr.com/เรียนต่อ/เรียนต่ออังกฤษ/เรียนต่อลอนดอน/city-london-college/


Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 ThailandTell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)Email :studysquares@hotmail.com

1 ความคิดเห็น:

  1. Borgata in Atlantic City to reopen buffet, sports betting
    The Borgata will reopen its sportsbook, Sports & 군산 출장마사지 Entertainment 광주 출장안마 restaurant on April 19, as it continues its push 제천 출장샵 toward 부천 출장마사지 rebranding after a 김제 출장마사지

    ตอบลบ