วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2560

ประเทศและดินแดนที่ชาวไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

ประเทศและดินแดนที่ชาวไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

ประเทศ / ดินแดนจำนวนวันที่ให้พำนักได้สูงสุด
1. อาร์เจนตินา90 วัน
2. บาห์เรน*14 วัน
3. บราซิล90 วัน
4. บรูไน*14 วัน
5. กัมพูชา14 วัน
6. ชิลี90 วัน
7. เอกวาดอร์*90 วัน
8. จอร์เจีย*365 วัน
9. ฮ่องกง30 วัน
10. อินโดนีเซีย*30 วัน
11. ญี่ปุ่น*15 วัน
12. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)90 วัน
13. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว30 วัน
14. มาเก๊า30 วัน
15. มองโกเลีย30 วัน
16. มาเลเซีย*30 วัน
17. มัลดีฟส์*30 วัน
18. เมียนมาร์ (เฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ เริ่ม 11 ส.ค. 58)14 วัน
19. ปานามา*180 วัน
20. เปรู90 วัน
21. ฟิลิปปินส์*30 วัน
22. รัสเซีย30 วัน
23. เซเชลส์*30 วัน
24. สิงคโปร์*30 วัน
25. แอฟริกาใต้*30 วัน
26. ไต้หวัน* (เริ่ม 1 ส.ค. 59)30 วัน
27. ตุรกี*30 วัน
28. วานูอาตู*90 วัน
29. เวียดนาม30 วัน

ข้อมูลอัพเดตล่าสุด 26 ธันวาคม 2559 จากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

 หมายเหตุ

  • * หมายถึง ประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ทําความตกลงทวิภาคีกับไทย
  • ไต้หวัน  ยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทย (ช่วงระยะทดลอง 1 ปี) เริ่มตั้งแต่ 1 ส.ค. 59 โดยทางการไต้หวันอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวพำนักอยู่ในไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน และจะต้องเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทยที่ยังมีอายุใช้การได้อย่างน้อย 6 เดือน มีบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ หรือบัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับเดินทางไปประเทศถัดไป และจะต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าเมือง
  • รัสเซีย ยกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้ารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากเป็นด้วยวัตถุประสงค์อื่นก็อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองได้ ดังนั้นคนไทยที่จะเดินทางไปรัสเซียควรขอรับการตรวจลงตราให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศทุกครั้ง
  • คอสตาริกา อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยที่ได้รับการตรวจลงตรา (visa) ประเภทนักท่องเที่ยว ลูกเรือ หรือธุรกิจ เข้าสหรัฐฯ แคนาดา Schengen ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ และการตรวจลงตราดังกล่าวมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นพํานักถาวรในสหรัฐฯ แคนาดา หรือสหภาพยุโรป ที่มีระยะเวลาอนุญาตให้พํานักในฐานะผู้มีถิ่นพํานักถาวรในประเทศดังกล่าวเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมสถานเอกอัครราชทูตคอสตาริกาประจําสิงคโปร์ หมายเลขโทรศัพท์ +65 6738 0566 หรือ อีเมล info@costaricaembassy-sg.net
  • โคลอมเบีย (โคลัมเบีย) ยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ได้รับการตรวจลงตราจากสหรัฐฯ (ไม่ใช่ประเภท Transit C1) และกลุ่มประเทศเชงเก้น (เฉพาะประเภท C และ D) ที่มีอายุการตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าโคลอมเบีย รวมถึงยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐฯ และกลุ่ม ประเทศเชงเก้นด้วย ทั้งนี้ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองโคลอมเบีย
เพิ่มเติม
ชอบบทความของเรา กด Like กด Share https://www.facebook.com/sqstudyabroad/

ติดต่อเรา
Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 Thailand
Tell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)Email :studysquares@hotmail.com
Face Book : https://www.facebook.com/Studysquare.co.th/,https://www.facebook.com/sqstudyabroad/
 Twitter :https://twitter.com/aittit
Line ID : krittapas_st

1 ความคิดเห็น:

  1. With the pandemic forcing casinos to close down, a rise in on-line sports playing helped soften the ache for his or her operators. New Jersey, bettors wagered $996.three million in December, an all-time report for 1xbet a single state in a single month, and just north of $6 billion in total last year. Six states and Washington, D.C., passed laws to legalize sports wagering in 2020.

    ตอบลบ