วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

ประวัติอเมริกา และการศึกษาอเมริกา!!!

ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ อเมริกา เป็นประเทศที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลโดยมีพื้นที่ถึง 9.9 ล้านตาราง กิโลเมตร(เทียบเท่ากับ 18 เท่าของพื้นที่ประเทศไทย) ส่วนกว้างของอเมริกาจากฝั่งมหาสมุทร แปซิฟิกทางด้านตะวันตกไปจนจรดมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันออก มีความกว้างถึง 4,500 กิโลเมตร ซึ่งต้องใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง ทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับ ประเทศ แคนาดา ทิศใต้ติดกับประเทศเม็กซิโกและอ่าวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือ ประกอบไปด้วยรัฐ50 รัฐ โดยมีมลรัฐ Alaska อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแคนาดาและมีมลรัฐฮาวายอยู่ทาง ตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิก มีเนื้อที่ประมาณ 9,631,418 ตารางกิโลเมตรเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากรัสเซียและแคนาดา

แหล่งอ้างอิง
อเมริกา : http://www.studysqr.com/อเมริกา/


การศึกษาอเมริกา
การศึกษาในสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ โดยหน่วยงานภาครัฐที่มีการควบคุม และเงินทุนที่มาจากสามระดับรัฐบาลกลาง , รัฐและท้องถิ่น ซึ่งการศึกษาภาคบังคับ สำหรับทุกเพศทุกวัย การศึกษาภาคบังคับแตกต่างกันไปโดยรัฐ โดยทุกรัฐเริ่มต้นจากวัย 5-8 และสิ้นสุดจากทุกเพศทุกวัย 14-18
การศึกษาเปิดกว้างแด่สาธารณะชน เช่น โรงเรียนหลักสูตร, เงินทุน, การสอนการจ้างงานและนโยบายอื่น ๆ โดยจัดตั้งผ่านทาง การเลือกตั้งในท้องถิ่น – บอร์ดโรงเรียนที่มีอำนาจเหนือ โรงเรียนในระดับเขต โรงเรียนมักจะแยกออกจากการปกครองท้องถิ่น โดยเจ้าหน้าที่เป็นอิสระรวมถึงการจัดการงบประมาณที่เป็นอิสระ มาตรฐานการศึกษาและการทดสอบระดับมาตรฐานการศึกษาจะทำโดยรัฐบาลกลางของสหรัฐ
แหล่งอ้างอิง
การศึกษาอเมริกา  http://www.studysqr.com/usa-education-system/ ‎รับทำวีซ่า
บริษัท สทัดดีสแควร์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าอเมริกา ท่องเที่ยว และวีซ่านักเรียน ประสบการณ์การยื่นขอวีซ่ามากกว่า 10 ปีเป็นเครื่องการันตี ให้คำปรึกษาที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของสถานทูตแต่ละประเทศ เราเชี่ยวชาญการขอวีซ่าในทุกประเทศ รวมทั้งออกแบบแผนการขอเดินทางเพื่อขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน รับทำวีซ่าอเมริกา โดยตรวจสอบเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะไม่มีปัญหาเรื่องทำวีซ่าของท่าน กรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้องสมบูรณ์ จัดการจองตั๋วเครื่องบิน ช่วยท่านซื้อประกันการเดินทาง จองคิวนัดสัมภาษ ช่วยท่านเตรียมตัวเข้ารับสัมภาษวีซ่ากับทางสถานทูต ช่วยสร้างความมั่นใจว่าแผนการท่องเที่ยวของท่านจะไม่มีอุปสรรค์จากการยื่นขอวีซ่า
แหล่งอ้างอิง
รับทำวีซ่า : http://www.studysqr.com/วีซ่า/รับทำวีซ่า/รับทำวีซ่าอเมริกา/

วีซ่าอเมริกา
สำหรับพลเมืองของต่างประเทศที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาในครั้งแรก จะต้องได้รับวีซ่าทั้งชนิดวีซ่าชั่วคราวสำหรับการเข้าพักชั่วคราวหรือวีซ่าพำนักถาวร พลเมืองที่ได้รับการรับรองจากทางรัฐบาลอาจจะได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าเข้าประเทศอเมริกา สำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะมาถึงสหรัฐอเมริกาภายใต้โครงการยกเว้นวีซ่าจะต้องได้รับการอนุมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเดินทางการอนุญาต (ESTA) ก่อนเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับบุคคลทั่ว ๆ ไปที่ไม่ได้มีคุณสมบัติสำหรับโครงการยกเว้นวีซ่า หรือบุคคลที่ต้องการเดินทางไปอเมริกาเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการเรียนต่อ หรือบุคคลที่ต้องการทำงานในโครงการแลกเปลี่ยน จะต้องขอวีซ่าชนิด B เพื่อการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา การที่ท่านได้รับวีซ่าจากสถานกงศุลอเมริกาเรียบร้อยแล้ว จะยังไม่ได้รับประกันว่าท่านจะสามารถเดินทางเข้าประเทศอเมริกาได้ วีซ่าเพียบแสดงให้เห็นกับทางเจ้าหน้าที่กงสุลสหรัฐในประเทศนั้น ๆ ที่กำหนดว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้วีซ่าสำหรับการเข้าสู่สหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้านที่ท่านแสดง ท่านจะต้องถูกตรวจสอบอีกครั้ง จากเจ้าเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Department of Home Land) และทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะทำหน้าที่กำหนดระยะเวลาที่ท่านสามารถพำนักอาศัยอยู่ใน สหรับอเมริกาอีกที
แหล่งอ้างอิง
วีซ่าอเมริกา : http://www.studysqr.com/วีซ่า/วีซ่าอเมริกา/

เรียนต่ออเมริกา
มีนักเรียนนานาชาติเพิ่มขึ้นในสหรัฐที่เพิ่มขึ้น หลาย ๆ คนมีเป้าหมายการเรียนต่ออเมริกา เป็นลำดับแรก อเมริกาเป็นสถานที่ที่พวกเขาต้องการที่จะเพิ่มประสบการณ์ของพวกเขาและยกระดับความรู้ของพวกเขาให้สูงยิ่งขึ้น สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่นิยมมากที่สุดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เรามาค้นหาคำตอบว่าทำไมนักเรียนต่างชาติจำนวนมากเลือกที่จะเรียนต่ออเมริกาใน สถาบันสอนภาษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา
แหล่งอ้างอิง : http://www.studysqr.com/เรียนต่อ/เรียนต่ออเมริกา/


Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 ThailandTell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)Email :studysquares@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น