วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

สภาวัฒนธรรมไทยในอังกฤษ

สภาวัฒนธรรมไทยในอังกฤษ
ในระยะหลังมีความพยายามจัดตั้งสภาวัฒนธรรมไทยขึ้นตามเมืองต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งสนับสนุนด้านการกีฬาและการค้าไทย  โดยจัดตั้งขึ้นแห่งแรกที่เมืองแมนเชสเตอร์เมื่อ 24 พฤศจิกายน  2545  ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม   นับถึงปัจจุบันมีเครือข่ายเพิ่มเติม  อีก 8 แห่ง อาทิ Newcastle, Birmingham, Chester, Ashton, Stampford, Aberdeen, Dumfries and Galloway (หมายเลขโทรศัพท์ 01612369757)
6.1  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  
      ก. เพื่ออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และสนับสนุนด้านกีฬาและการค้าของไทย
      ข. เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนไทยในเมืองต่างๆได้รวมตัวกันเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย และดำเนินการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย
6.2  กรอบการปฏิบัติงานของชมรม
      ก.  ขยายเครือข่ายในเมืองต่างๆที่มีคนไทยอาศัยอยู่ ในปัจจุบันมี 9 แห่ง
      ข.  ผลักดันให้มีความร่วมมือด้านวัฒนธรรม กีฬาและการค้า
      ค.  รับนโยบายใหม่ๆของหน่วยราชการและนำไปใช้ปฏิบัติ
6.3   ผลงานที่สำคัญ
      ก.  จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมฟุตบอลจากประเทศไทยกับทีมฟุตบอลในเมืองแมนเชสเตอร์ จัดงานสำคัญทางประเพณีต่างๆ 
      ข.  อยู่ระหว่างจัดตั้ง Thai Town เป็นแห่งแรกที่เมืองแมนเชสเตอร์ ในปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งจะเริ่มต้นจากสถานที่ก่อสร้างหอพระพุทธศาสนาก่อน และเมื่อโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ จะมีหอพระพุทธศาสนา, Thai Bazaar, Thai Waterland, Institute of Thai Art & Culture, Thai Conference Room, Thai Cinema, Clinic, Thai Culture Forum UK, Thai Hotel and Apartment, Thai Restaurant, Thai Department Store, Thai Musuem, Thai Product Stall, Showroom & Office 


Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 ThailandTell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)Email :studysquares@hotmail.com


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น