วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

สภาวัฒนธรรมไทยในอังกฤษ

สภาวัฒนธรรมไทยในอังกฤษ
ในระยะหลังมีความพยายามจัดตั้งสภาวัฒนธรรมไทยขึ้นตามเมืองต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งสนับสนุนด้านการกีฬาและการค้าไทย  โดยจัดตั้งขึ้นแห่งแรกที่เมืองแมนเชสเตอร์เมื่อ 24 พฤศจิกายน  2545  ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม   นับถึงปัจจุบันมีเครือข่ายเพิ่มเติม  อีก 8 แห่ง อาทิ Newcastle, Birmingham, Chester, Ashton, Stampford, Aberdeen, Dumfries and Galloway (หมายเลขโทรศัพท์ 01612369757)
6.1  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  
      ก. เพื่ออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และสนับสนุนด้านกีฬาและการค้าของไทย
      ข. เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนไทยในเมืองต่างๆได้รวมตัวกันเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย และดำเนินการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย
6.2  กรอบการปฏิบัติงานของชมรม
      ก.  ขยายเครือข่ายในเมืองต่างๆที่มีคนไทยอาศัยอยู่ ในปัจจุบันมี 9 แห่ง
      ข.  ผลักดันให้มีความร่วมมือด้านวัฒนธรรม กีฬาและการค้า
      ค.  รับนโยบายใหม่ๆของหน่วยราชการและนำไปใช้ปฏิบัติ
6.3   ผลงานที่สำคัญ
      ก.  จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมฟุตบอลจากประเทศไทยกับทีมฟุตบอลในเมืองแมนเชสเตอร์ จัดงานสำคัญทางประเพณีต่างๆ 
      ข.  อยู่ระหว่างจัดตั้ง Thai Town เป็นแห่งแรกที่เมืองแมนเชสเตอร์ ในปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งจะเริ่มต้นจากสถานที่ก่อสร้างหอพระพุทธศาสนาก่อน และเมื่อโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ จะมีหอพระพุทธศาสนา, Thai Bazaar, Thai Waterland, Institute of Thai Art & Culture, Thai Conference Room, Thai Cinema, Clinic, Thai Culture Forum UK, Thai Hotel and Apartment, Thai Restaurant, Thai Department Store, Thai Musuem, Thai Product Stall, Showroom & Office 


Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 ThailandTell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)Email :studysquares@hotmail.com


1 ความคิดเห็น:

  1. They lose $1,000 in the first month, and so they resolve it is time to stop and by no means guess 카지노사이트 again. Compare that with a player who bets $500 a year over three years. They are a more worthwhile player than someone who gambles excessively because of|as a result of} they're consistent and loyal, and so they've aligned their bets with their price range to be placed over time. In the first quarter of 2022, mobile sports activities betting and iGaming earned $2.seventy nine billion in revenue, practically 20% of all gaming revenue. Mobile sports activities betting accounted for $1.fifty eight billion of that sum.

    ตอบลบ