วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

สมาคมนักเรียนไทยในอังกฤษ

ชมรม/ สมาคมนักเรียนไทยในอังกฤษ
      ในปัจจุบันมีนักเรียนไทยทั้งในระดับประถมถึงระดับปริญญาเอกศึกษาอยู่ในประเทศสหราช อาณาจักรประมาณ 4,300 คน ดังนั้นกลุ่มนักเรียนไทยจึงได้รวมตัวกันเป็นชมรมนักเรียนไทยใน 37 มหาวิทยาลัย โดยมีสามัคคีสมาคมเป็นแกนกลางในการประสานงาน  
     4.1  สามัคคีสมาคม  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2444 โดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร  จึงถือได้ว่าเป็นสมาคมของนักเรียนไทยในต่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเป็นที่ยอมรับของนักเรียนไทยในยุโรป ในปัจจุบันกลุ่มนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักรได้รวมตัวกันอยู่ในสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยสามัคคีสมาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีระหว่างชมรมนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักรด้วยการจัดการแข่งขันกีฬา”สามัคคีเกมส์” ระหว่างนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร (มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 1 พันคน) และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนไทยในภาคพื้นยุโรป นอกจากนี้ ยังได้จัดสัมมนาความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่เกี่ยวกับประเทศไทย ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 1,000 คน  โดยมีสภานายกและคณะกรรมการบริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยผู้แทนนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักรจากทุกมหาวิทยาลัย (หมายเลขโทรศัพท์ 0207-584-4538)
    4.2  ชมรมนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน ส.อ. จำนวน 37 มหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัย Cambridge, Coventry, Edinburgh, Essex, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Newcastle, Nottingham, Oxford, Sheffield, Southamton มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง และเพื่อเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม การค้า การท่องเที่ยวไทยให้นักเรียนต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันได้รับทราบ

เพิ่มเติม

http://www.studysqr.com/อังกฤษ/clock/

http://www.studysqr.com/อังกฤษ/recommended-tourist-attractions-in-london/

http://www.studysqr.com/อังกฤษ/top-london-attractions/

http://www.studysqr.com/วีซ่า/ielts-for-ukvi/ 


Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 ThailandTell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)Email :studysquares@hotmail.com

2 ความคิดเห็น:

  1. Live Roulette is a great starting choice for all types type|for all sorts} of gamers at Mr 코인카지노 Green, whether may be} simply beginning or already a professional. It provides a fast-paced experience with loads of thrills to be had. The vendor will turn the wheel and announce the winnings numbers.

    ตอบลบ
  2. Brown has a private telephone and a piece telephone, which principally takes calls from the helpline. The first was a woman asking for help along with her 카지노사이트 FanDuel account, while the second caller hung up.Tony Spinelli for ESPNOVER THE NEXT few months, gambling help line employees are anticipating two of their busiest instances ever. First, the Super Bowl, where final yr 23 million Americans guess about $4.5 billion, the very best totals for any single occasion within the country.

    ตอบลบ