วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

สมาคมนักเรียนไทยในอังกฤษ

ชมรม/ สมาคมนักเรียนไทยในอังกฤษ
      ในปัจจุบันมีนักเรียนไทยทั้งในระดับประถมถึงระดับปริญญาเอกศึกษาอยู่ในประเทศสหราช อาณาจักรประมาณ 4,300 คน ดังนั้นกลุ่มนักเรียนไทยจึงได้รวมตัวกันเป็นชมรมนักเรียนไทยใน 37 มหาวิทยาลัย โดยมีสามัคคีสมาคมเป็นแกนกลางในการประสานงาน  
     4.1  สามัคคีสมาคม  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2444 โดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร  จึงถือได้ว่าเป็นสมาคมของนักเรียนไทยในต่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและเป็นที่ยอมรับของนักเรียนไทยในยุโรป ในปัจจุบันกลุ่มนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักรได้รวมตัวกันอยู่ในสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยสามัคคีสมาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีระหว่างชมรมนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักรด้วยการจัดการแข่งขันกีฬา”สามัคคีเกมส์” ระหว่างนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร (มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 1 พันคน) และเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนไทยในภาคพื้นยุโรป นอกจากนี้ ยังได้จัดสัมมนาความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่เกี่ยวกับประเทศไทย ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 1,000 คน  โดยมีสภานายกและคณะกรรมการบริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยผู้แทนนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักรจากทุกมหาวิทยาลัย (หมายเลขโทรศัพท์ 0207-584-4538)
    4.2  ชมรมนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน ส.อ. จำนวน 37 มหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัย Cambridge, Coventry, Edinburgh, Essex, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Newcastle, Nottingham, Oxford, Sheffield, Southamton มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง และเพื่อเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม การค้า การท่องเที่ยวไทยให้นักเรียนต่างชาติที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันได้รับทราบ

เพิ่มเติม

http://www.studysqr.com/อังกฤษ/clock/

http://www.studysqr.com/อังกฤษ/recommended-tourist-attractions-in-london/

http://www.studysqr.com/อังกฤษ/top-london-attractions/

http://www.studysqr.com/วีซ่า/ielts-for-ukvi/ 


Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 ThailandTell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)Email :studysquares@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น