วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

ชมรมด้านกีฬา/ สังคม ในอังกฤษ

ชมรมด้านกีฬา/ สังคม ในอังกฤษ
    10.1  ชมรมกอล์ฟคนไทยแห่งสหราชอาณาจักร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 ภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน (หมายเลขโทรศัพท์ 077-8525-7687)
        10.1.1 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  
           ก.  เพื่อการกีฬา สุขภาพ และความสามัคคีระหว่างคนไทยในสหราชอาณาจักร
           ข.  เปิดโอกาสให้คนไทยและคนต่างชาติในสหราชอาณาจักรสามารถพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน
        10.1.2  กรอบการปฏิบัติงานของชมรม
           ก.  จัดการแข่งขันกอล์ฟประจำปีระหว่างสมาชิกของชมรม
           ข.  จัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณีระหว่างชมรมกับชมรมนักกอล์ฟจากเวลส์
           ค.  จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้ในโอกาสพิเศษ
       10.1.3   ผลงานที่สำคัญ  จัดการแข่งขันชิงถ้วยเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอนเป็นประจำทุกปีตั้งแต่เริ่มตั้งชมรม  และในปี พ.ศ. 2549 ทางชมรมได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬากอล์ฟเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
    10.2   ชมรมฟุตบอลไทยยูเค ได้รับการสนับสนุนจาก สอท. และบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 มีสมาชิกประมาณ 400 คน (หมายเลขโทรศัพท์ 02079079518)
       10.2.1  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  
            ก.  เพื่อการกีฬา สุขภาพ และความสามัคคีระหว่างคนไทยในสหราชอาณาจักร
            ข.  เปิดโอกาสให้คนไทยในสหราชอาณาจักรได้พบปะสังสรรค์กัน อีกทั้งยังเป็นจุดรวมตัวของนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร 
       10.2.2  กรอบการปฏิบัติงานของชมรม
            ก.  จัดการแข่งขันฟุตบอลประจำปี โดยจัดเป็นทีมละ 5 คน ระหว่างสมาชิกของชมรมในช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคม– ต้นเดือนพฤศจิกายน
            ข.  ร่วมส่งทีม 1 ทีม เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันฟุตบอลประจำปี Inner World Cup Football ที่จัดขึ้นในกรุงลอนดอนเป็นประจำทุกปี ประมาณเดือนมิถุนายน
            ค.  จัดเล่นฟุตบอลที่ High Park เวลาบ่ายโมง เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ 
            ง.   จัดการแข่งขันกับทีมแมงปอล้อคลื่น (รวมดารานักร้องจากประเทศไทย) ทีมของอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย และโอกาสพิเศษอื่นๆ
       10.2.3  ผลงานที่สำคัญ  จัดการแข่งขันชิงถ้วยการบินไทย (Five a side) เป็นประจำทุกปีตั้งแต่เริ่มตั้งชมรม  โดยเชิญเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นประธานมอบ
    10.3  ชมรมแบดมินตัน ได้รับการสนับสนุนจาก สอท. และบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 มีสมาชิกหมุนเวียนประมาณ 400-500 คน 
       10.3.1 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  
            ก.  เพื่อการกีฬา สุขภาพ และความสามัคคีระหว่างคนไทยในสหราชอาณาจักร
            ข.  เปิดโอกาสให้คนไทยในสหราชอาณาจักรได้พบปะสังสรรค์กัน
       10.3.2  กรอบการปฏิบัติงานของชมรม
            ก.  จัดการแข่งขันแบดมินตันประจำปี ปีละ 2 ครั้ง  ในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤศจิกายน
            ข.  จัดเล่นแบดมินตันที่ศูนย์กีฬาของเขต Kensington and Chelsea ทุกวันอาทิตย์ (เวลา 18.00 น.–20.00 น.)
       10.3.3   ผลงานที่สำคัญ  จัดการแข่งขันชิงแบดมินตัน เป็นประจำทุกปีตั้งแต่เริ่มตั้งชมรม  โดยเชิญเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลStudy Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 ThailandTell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)Email :studysquares@hotmail.com


1 ความคิดเห็น: