วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

10 เมืองในสหรัฐอเมริกา ที่คนไทยอยากไปมากที่สุด

10 เมืองในสหรัฐอเมริกา ที่คนไทยอยากไปมากที่สุด

อันดับที่ 1 New York City

อันดับที่ 2 San Francisco

อันดับที่ 3 Los Angeles
อันดับที่ 4 Miami

อันดับที่ 5 Chicago
6. บอสตัน
7. ฮาวาย
8. วอชิงตัน ดีซี
9. ลาส เวกัส
10. ซีแอตเทิล

Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 ThailandTell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)Email :studysquares@hotmail.com


วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

ชมรมด้านกีฬา/ สังคม ในอังกฤษ

ชมรมด้านกีฬา/ สังคม ในอังกฤษ
    10.1  ชมรมกอล์ฟคนไทยแห่งสหราชอาณาจักร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 ภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน (หมายเลขโทรศัพท์ 077-8525-7687)
        10.1.1 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  
           ก.  เพื่อการกีฬา สุขภาพ และความสามัคคีระหว่างคนไทยในสหราชอาณาจักร
           ข.  เปิดโอกาสให้คนไทยและคนต่างชาติในสหราชอาณาจักรสามารถพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน
        10.1.2  กรอบการปฏิบัติงานของชมรม
           ก.  จัดการแข่งขันกอล์ฟประจำปีระหว่างสมาชิกของชมรม
           ข.  จัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณีระหว่างชมรมกับชมรมนักกอล์ฟจากเวลส์
           ค.  จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้ในโอกาสพิเศษ
       10.1.3   ผลงานที่สำคัญ  จัดการแข่งขันชิงถ้วยเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอนเป็นประจำทุกปีตั้งแต่เริ่มตั้งชมรม  และในปี พ.ศ. 2549 ทางชมรมได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬากอล์ฟเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
    10.2   ชมรมฟุตบอลไทยยูเค ได้รับการสนับสนุนจาก สอท. และบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 มีสมาชิกประมาณ 400 คน (หมายเลขโทรศัพท์ 02079079518)
       10.2.1  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  
            ก.  เพื่อการกีฬา สุขภาพ และความสามัคคีระหว่างคนไทยในสหราชอาณาจักร
            ข.  เปิดโอกาสให้คนไทยในสหราชอาณาจักรได้พบปะสังสรรค์กัน อีกทั้งยังเป็นจุดรวมตัวของนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร 
       10.2.2  กรอบการปฏิบัติงานของชมรม
            ก.  จัดการแข่งขันฟุตบอลประจำปี โดยจัดเป็นทีมละ 5 คน ระหว่างสมาชิกของชมรมในช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคม– ต้นเดือนพฤศจิกายน
            ข.  ร่วมส่งทีม 1 ทีม เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันฟุตบอลประจำปี Inner World Cup Football ที่จัดขึ้นในกรุงลอนดอนเป็นประจำทุกปี ประมาณเดือนมิถุนายน
            ค.  จัดเล่นฟุตบอลที่ High Park เวลาบ่ายโมง เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ 
            ง.   จัดการแข่งขันกับทีมแมงปอล้อคลื่น (รวมดารานักร้องจากประเทศไทย) ทีมของอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย และโอกาสพิเศษอื่นๆ
       10.2.3  ผลงานที่สำคัญ  จัดการแข่งขันชิงถ้วยการบินไทย (Five a side) เป็นประจำทุกปีตั้งแต่เริ่มตั้งชมรม  โดยเชิญเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นประธานมอบ
    10.3  ชมรมแบดมินตัน ได้รับการสนับสนุนจาก สอท. และบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 มีสมาชิกหมุนเวียนประมาณ 400-500 คน 
       10.3.1 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  
            ก.  เพื่อการกีฬา สุขภาพ และความสามัคคีระหว่างคนไทยในสหราชอาณาจักร
            ข.  เปิดโอกาสให้คนไทยในสหราชอาณาจักรได้พบปะสังสรรค์กัน
       10.3.2  กรอบการปฏิบัติงานของชมรม
            ก.  จัดการแข่งขันแบดมินตันประจำปี ปีละ 2 ครั้ง  ในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤศจิกายน
            ข.  จัดเล่นแบดมินตันที่ศูนย์กีฬาของเขต Kensington and Chelsea ทุกวันอาทิตย์ (เวลา 18.00 น.–20.00 น.)
       10.3.3   ผลงานที่สำคัญ  จัดการแข่งขันชิงแบดมินตัน เป็นประจำทุกปีตั้งแต่เริ่มตั้งชมรม  โดยเชิญเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลStudy Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 ThailandTell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)Email :studysquares@hotmail.com


สมาคมด้านการกุศล ในอังกฤษ


สมาคมด้านการกุศล ในอังกฤษ
        9.1    มูลนิธิมุฑิตา (หมายเลขโทรศัพท์ 01730812555)
             9.1.1  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ก่อตั้งขึ้นโดยนางสุรภี กรรณสูต โดยมีการจดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลในสหราชอาณาจักรมาแล้วเป็นระยะเวลา 17 ปี  เพื่อจัดหาเงินบริจาคช่วยเหลือกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และสตรีในประเทศไทย  
             9.1.2 กรอบการปฏิบัติงาน  จัดงานเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร และการท่องเที่ยวไทยในหลายโอกาส  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดงาน Eastern Cultural Fete ที่ Stedham   เมือง West Sussex  เป็นประจำทุกปี โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่าหนึ่งพันคนทุกปี นับเป็นการจัดงานประชาสัมพันธ์   เต็มรูปแบบครั้งแรกของคนไทยในสหราชอาณาจักร  และจัดงาน Amazing Thailand ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี ในช่วงวันหยุด Bank Holiday ในเดือนเมษายน ที่ Milford เมือง Surrey มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 5 หมื่นคน 
             9.1.3  ผลงานที่สำคัญ    
         -   ได้อุปถัมป์โรงเรียนธรรมจาริณี ดำเนินการโดยแม่ชีประทิน ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี  ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเป็นโรงเรียนประจำดูแลเด็กผู้หญิงที่ด้อยโอกาสให้มีการศึกษา เพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถดูแลตนเองได้ ไม่หันเหไปประกอบอาชีพที่มิชอบโดยเฉพาะการขายบริการทางเพศ  นับจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิมุฑิตาทรัสท์ ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนธรรมจาริณีมาแล้วจำนวนประมาณ 10 ล้านบาท                                        
          -  ให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนต่างๆ ในประเทศไทยที่สอนเด็กซึ่งมีฐานะยากจน โดยที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทยเป็นมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
      9.2   Anglo-Thai Society (หมายเลขโทรศัพท์ 0114-236-8129)
             9.2.1  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 
               จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-ส.อ. โดยจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมไทย มีสมาชิกประมาณ 150 คน ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ นักธุรกิจชาวบริติชที่เคยทำงานอยู่ในประเทศไทย และมีความผูกพันธ์กับประเทศไทย นอกจากนี้ ก็มีคนบริติชสมรสกับภรรยาชาวไทย  ในปัจจุบันมี Professor Philip Stott เป็นประธาน 
             9.2.2  กรอบการปฏิบัติงาน  
                  ก. จัดงาน Reception ประจำปีที่ House of Lords 
                  ข. จัดงาน Garden Party ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือกิจกรรมการกุศล อาทิ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย Tsunami 
             9.2.3  ผลงานที่สำคัญ    
                  ก.  จัดงาน Charity ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีปเพื่อหาเงินช่วยผู้ประสบภัย Tsunami
                  ข.  ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดพิธีมอบรางวัล Student Award ให้กับนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร ซึ่งมีผลการเรียนดีเด่น ในแต่ละปีจะมีรางวัล 5 รางวัล ประกอบด้วยโล่และเงินรางวัลๆ ละ 200 ปอนด์
                  ค.  จัด Lecture ที่เป็นปกินกะต่างๆ อาทิ เรื่องครบรอบ 60 ปี ขบวนการเสรีไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 
      9.3    Anglo-Thai Foundation (หมายเลขโทรศัพท์ 0208-5411-712)
             9.3.1   วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง 
                จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยกลุ่มบุคคลทั้งชาวไทยและชาวบริติชที่มีความรู้เกี่ยวกับ ประเทศไทย และมีความผูกพันธ์กับประเทศไทย เพื่อจัดหาเงินรายได้เพื่อช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีนางสุรภี ศรีปราชญ์ ซิมพ์สัน เป็นประธาน มีกรรมการ 10 คน มีสมาชิกประมาณ 50 คน
             9.3.2   กรอบการปฏิบัติงาน  
                 ก. จัดหา Sponsor ใน ส.อ. เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่เด็กไทยที่ยากจน
                 ข. จัดงาน Thai Festival อาทิ ที่ Merton Park เมื่อปี 2547
                 ค. จัด Luncheon/ Dinner Dance/ งาน Gala เป็นต้น 
             9.3.3    ผลงานที่สำคัญ    
                 ก.  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนไทยที่ยากจนจำนวนกว่า 1 หมื่นทุน
                 ข.  มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนที่ยากจนจำนวน 98 เครื่อง
                 ค.  จัดสร้างห้องสมุด 2 แห่ง โรงอาหาร 1 แห่ง ทำระบบน้ำ 1 แห่ง ให้กับโรงเรียนที่ยากจนในชนบท


Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 ThailandTell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)Email :studysquares@hotmail.com


ชมรมนาฏศิลป์ไทยแห่งสหราชอาณาจักร

ชมรมนาฏศิลป์ไทยแห่งสหราชอาณาจักร จัดตั้งขึ้นโดยนางภรณี จอห์นสตั้น อดีตข้าราชการกรมศิลปากร โดยการสนับสนุนของ สอท. เพื่อเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย ศิลปะการฟ้อนรำของไทยในสหราชอาณาจักร ในปัจจุบันสมาชิกมีจำนวน 40 คน (หมายเลขโทรศัพท์ 079-7319-2258)
8.1  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
      ก.  อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย
      ข.  ส่งเสริมให้นาฏศิลป์ไทยเป็นที่นิยมและรู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในชุมชนไทยและชาวต่างประเทศ
      ค.  เปิดโอกาสให้คนไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในสหราชอาณาจักร ได้มีโอกาสรู้จักภาคภูมิใจและเรียนนาฏศิลป์ไทย
 8.2   กรอบการปฏิบัติงานของชมรม
      ก.  เปิดสอนทุกวันอาทิตย์ 3 เทอมต่อปี          
      ข.  จัดแสดงนาฏศิลป์ไทยในงานสำคัญต่างๆ อาทิ วันลอยกระทง วันสงกรานต์


Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 ThailandTell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)Email :studysquares@hotmail.com


ชมรมดนตรีไทยในอังกฤษ

ชมรมดนตรีไทยในอังกฤษ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2534 ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ปัจจุบันชมรมฯ ตั้งอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีสมาชิก 50 คน (หมายเลขโทรศัพท์ 0208-852-5876)
7.1  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
      ก.  อนุรักษ์ดนตรีไทย
      ข.  ส่งเสริมให้ดนตรีไทยเป็นที่นิยมและรู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในชุมชนไทยและชาวต่างประเทศ
      ค.  เปิดโอกาสให้คนไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในสหราชอาณาจักร ได้มีโอกาสเรียนดนตรีไทย
7.2   กรอบการปฏิบัติงานของชมรม
      ก.  เปิดสอนดนตรีไทยทุกวันเสาร์ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเปิดสอน 3 เทอมต่อปี  
      ข.  สอนและจัดให้มีการแสดงดนตรีไทยแก่นักเรียน นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
และโรงเรียนประจำ
      ค.  ร่วมแสดงดนตรีไทยในโอกาสสำคัญ อาทิ งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
7.3  ผลงานที่สำคัญ
      ก.  เผยแพร่ดนตรีไทยในมหาวิทยาลัยลอนดอน
      ข.  ร่วมงานกับ Asian Music Circuit เป็นประจำทุกปี


Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 ThailandTell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)Email :studysquares@hotmail.com


สภาวัฒนธรรมไทยในอังกฤษ

สภาวัฒนธรรมไทยในอังกฤษ
ในระยะหลังมีความพยายามจัดตั้งสภาวัฒนธรรมไทยขึ้นตามเมืองต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งสนับสนุนด้านการกีฬาและการค้าไทย  โดยจัดตั้งขึ้นแห่งแรกที่เมืองแมนเชสเตอร์เมื่อ 24 พฤศจิกายน  2545  ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม   นับถึงปัจจุบันมีเครือข่ายเพิ่มเติม  อีก 8 แห่ง อาทิ Newcastle, Birmingham, Chester, Ashton, Stampford, Aberdeen, Dumfries and Galloway (หมายเลขโทรศัพท์ 01612369757)
6.1  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  
      ก. เพื่ออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย และสนับสนุนด้านกีฬาและการค้าของไทย
      ข. เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนไทยในเมืองต่างๆได้รวมตัวกันเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย และดำเนินการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย
6.2  กรอบการปฏิบัติงานของชมรม
      ก.  ขยายเครือข่ายในเมืองต่างๆที่มีคนไทยอาศัยอยู่ ในปัจจุบันมี 9 แห่ง
      ข.  ผลักดันให้มีความร่วมมือด้านวัฒนธรรม กีฬาและการค้า
      ค.  รับนโยบายใหม่ๆของหน่วยราชการและนำไปใช้ปฏิบัติ
6.3   ผลงานที่สำคัญ
      ก.  จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมฟุตบอลจากประเทศไทยกับทีมฟุตบอลในเมืองแมนเชสเตอร์ จัดงานสำคัญทางประเพณีต่างๆ 
      ข.  อยู่ระหว่างจัดตั้ง Thai Town เป็นแห่งแรกที่เมืองแมนเชสเตอร์ ในปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งจะเริ่มต้นจากสถานที่ก่อสร้างหอพระพุทธศาสนาก่อน และเมื่อโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ จะมีหอพระพุทธศาสนา, Thai Bazaar, Thai Waterland, Institute of Thai Art & Culture, Thai Conference Room, Thai Cinema, Clinic, Thai Culture Forum UK, Thai Hotel and Apartment, Thai Restaurant, Thai Department Store, Thai Musuem, Thai Product Stall, Showroom & Office 


Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 ThailandTell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)Email :studysquares@hotmail.com


สมาคมร้านอาหารไทยในอังกฤษ

สมาคมร้านอาหารไทยในอังกฤษ
     จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักร   เนื่องจากที่ผ่านมาธุรกิจร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักรได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยกว่า 1,000 แห่งในสหราชอาณาจักร นับได้ว่ามีจำนวนร้านอาหารไทยมากที่สุดในทวีปยุโรป มีสมาชิก 65 ราย
        5.1   วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
        ก. เสริมสร้างสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ
        ข. อนุรักษ์ เผยแพร่และพัฒนาศิลปะอาหารไทย
        ค. เป็นสื่อกลางในการเสริมความเข้าใจระหว่างเจ้าของกิจการและลูกจ้าง
        ง. เป็นศูนย์กลางของการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการประกอบธุรกิจ 
        จ. เสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกิจการร้านอาหารไทย
        5.2   กรอบการปฏิบัติงานของสมาคม 
        ก. ขึ้นอยู่กับความเห็นพ้องของคณะกรรมการ
        ข. รับนโยบายใหม่ๆของหน่วยราชการและนำไปใช้ปฏิบัติ
        5.3   ผลงานที่สำคัญ
        ก. จัดงานเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิ งานประกวด Miss Thailand-UK, การจัดคอนเสริท์นำศิลปินกลุ่มต่างๆจากประเทศไทยมาแสดงในสหราชอาณาจักร
        ข. การเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและอาหารไทยในโอกาสต่างๆ อาทิ การจัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทยที่ Battersea Park กรุงลอนดอน ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี


Study Square Co.,Ltd. 5 Therd Rachan 1 Lane, Therd Rachan Rd, Srikan, Donmuang, Bangkok, 10210 ThailandTell : 089-1261024, 02-9291231 (พี่กฤต)Email :studysquares@hotmail.com